Czy warto korzystać z porównywarek finansowych?

Każdy kredytobiorca jest w innej sytuacji finansowej. Nie istnieje zatem, jeden najlepszy dla wszystkich kredyt. Podczas wyboru pożyczki warto zwrócić uwagę na parametry, które wchodzą w całkowity koszt oferty.

Wybór najtańszego kredytu jest dla nas problematycznym wyzwaniem. Zależy nam na korzystnej ofercie kredytu, dlatego warto zwrócić uwagę na elementy wchodzące w skład całkowitej opłaty kredytu. Pewne aspekty są często nie omawiane podczas zawierania umowy kredytowej. Po pewnym czasie dowiadujemy się o dodatkowych cenach oferty. Wynika to przede wszystkim z nierzetelnie lub w ogóle nieprzeczytanej umowy przez kredytobiorcę. Warto wcześniej dowiedzieć się jakiego rodzaju koszty zawiera dana oferta. W tym celu mozemy korzystać z porówbnywarek finansowych takich jak Confronter.

Przy dokonaniu wyboru kredytu waro zwrócić uwagę na:
Oprocentowanie

Oprocentowanie jest kosztem, który pokrywamy w zamian za udostępnienie nam danego produktu. Zazwyczaj przez pierwsze dwa lata jest ono jednakowe. Warto jednak przed zaciągnięciem kredytu dopytać o wysokość oprocentowania dlatego, że nie zawsze jest to element stały. Często wraz ze zmianą sytuacji na rynku oprocentowanie również się zmienia.

Prowizja

Prowizja pobierana jest zgodnie z art.110 prawa bankowego. „Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonywanych czynności bankowych oraz opłaty za wykonywanie innych czynności […]”. Prowizja pobierana jest jednorazowo.

Ubezpieczenie kredytów

Ubezpieczenie jest zazwyczaj nieobowiązkowe, natomiast wiele banków je proponuje. Pozwala to na zabezpieczenie instytucji w razie niewypłacalności klienta. Ubezpieczenie polega na tym, że w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia kredytobiorca otrzymuje środki finansowe na spłatę dotychczasowego zadłużenia.

Koszt kredytu to nie tylko jego oprocentowanie, prowizja oraz ubezpieczenie. Banki również pobierają opłaty przy udzieleniu kredytu za przewalutowanie kwoty, przedterminową spłatę lub nadpłatę kredytu oraz sporządzenie aneksu do umowy. Należy pamiętać, że dodatkowo banki często żądają od kredytobiorcy założenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, który sporo kosztuje. W zwiazku z tym warto dobrze się zastanowić, z której oferty skorzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *