Czy instytucje parabankowe sprawdzają BIK?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje dotyczące historii kredytowych klientów banków i Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych. Wiele osób zastanawia się, czy instytucje parabankowe również korzystają z danych, jakimi dysponuje ta jednostka. Brak weryfikacji w BIK jest dobrą zachętą dla klientów.

Bardzo często na reklamach instytucji parabankowych możemy przeczytać napis „kredyt bez BIK”, który sugeruje, że jednostki te mogą udzielać kredytów. Z prawnego punktu widzenia taka możliwość nie istnieje, instytucje tego typu mogą jedynie oferować pożyczki. Podobnie jest z samą informacją Biura Informacji Kredytowej – instytucje pozabankowe w większości nie mają do nich dostępu lub z tego dostępu nie korzystają (wyjątek stanowi np. Wonga.com oferująca krótkoterminowe pożyczki przez Internet). Sprawdzanie historii długów klientów mogłoby sprawić, że zrezygnowaliby oni z usług oferowanych przez te instytucje. Trzeba jednak zauważyć, że jest to tylko jedno z kryteriów uzyskania pożyczki, i nasza historia kredytowa może mieć mniejszy wpływ na otrzymanie wsparcia finansowego, niż nam się wydaje.

Nie sprawdzanie klienta w BIK jest z jednej strony korzystne z punktu widzenia instytucji, ponieważ ludzie mający skomplikowaną sytuację finansową obecnie lub w przeszłości, mają pewność, że taką pożyczkę otrzymają, na co nie mogliby liczyć w przypadku np. banku, dlatego też częściej korzystają z usług takiej placówki. Z drugiej jednak strony, klienci tego typu mają mniejszą wiarygodność i niejednokrotnie spłacenie przez nich długu może ciągnąć się latami. Nie zmienia to faktu, że klientów instytucji parabankowych jest bardzo dużo i przynoszą placówkom niemałe korzyści finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *