Najlepsze oferty kredytów i pożyczek eMe Prawny

Jedne z najbardziej popularnych produktów finansowych. Często są jednak traktowane jako synonimy, mimo że w sensie prawno-ekonomicznym bardzo się od siebie różnią.

Kredyt i pożyczka

Kredyt jest instytucją mającą swe źródło w przepisach prawa bankowego, jednak jak wynika z ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych, kredytów mogą udzielać również SKOK-i. Banki są w stanie udzielać zarówno pożyczek, jak i kredytów (dopuszcza to prawo bankowe), ale w praktyce udzielają głównie kredytów.

Pożyczka jest pojęciem nieco szerszym. Może być udzielana nie tylko przez banki, ale także przez osobę fizyczną, która jest właścicielem pieniędzy. Pożyczka jest zatem instytucją prawa cywilnego. Każdy kredyt jest jednocześnie pożyczką, ale już nie każda pożyczka jest kredytem.

W przypadku pożyczki, pożyczkobiorca staje się właścicielem pieniędzy i może nimi swobodnie dysponować. Pożyczkodawca nie może ingerować w sposób ich wydawania. Zaciągając kredyt uzyskuje się jedynie prawo do czasowej dyspozycji gotówką, tj. do rozporządzania nią do momentu określonego w umowie. Z nadejściem tego terminu, pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty pożyczki, najczęściej za pewną opłatą zwaną prowizją.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *